DownUnderCTF 2020: rot-i

rot-i

100 punktów

Author: joseph ROT13 is boring! Attached files:

 • challenge.txt (sha256: ab443133665f34333aa712ab881b6d99b4b01bdbc8bb77d06ba032f8b1b6d62d)

challenge.txt

Ypw'zj zwufpp hwu txadjkcq dtbtyu kqkwxrbvu! Mbz cjzg kv IAJBO{ndldie_al_aqk_jjrnsxee}. Xzi utj gnn olkd qgq ftk ykaqe uei mbz ocrt qi ynlu, etrm mff'n wij bf wlny mjcj :).

Rozwiązanie

Napisałem poniższy skrypt w Pythonie aby zdobyć flagę:

characters_upper = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
characters_lower = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
flag = "Ypw'zj zwufpp hwu txadjkcq dtbtyu kqkwxrbvu! Mbz cjzg kv IAJBO{ndldie_al_aqk_jjrnsxee}. Xzi utj gnn olkd qgq ftk ykaqe uei mbz ocrt qi ynlu, etrm mff'n wij bf wlny mjcj :)."
counter1 = 1
counter2 = 27

for i, j in enumerate(flag):
  counter1 -= 1
  counter2 -= 1
  if j.islower():
    characters = characters_lower
  elif j.isupper():
    characters = characters_upper
  else:
    print(j, end='')
    continue
  if (i % 2) == 0:
    encoded_index = characters.index(j) + counter1
  else:
    encoded_index = characters.index(j) + counter2
  while encoded_index > len(characters) - 1:
    encoded_index -= len(characters)
  while encoded_index < 0:
    encoded_index += len(characters)
  print(characters[encoded_index], end='')

Output:

You've solved the beginner crypto challenge! The flag is DUCTF{crypto_is_fun_kjqlptzy}. Now get out some pen and 
paper for the rest of them, they won't all be this easy :).

DUCTF{cryptoisfun_kjqlptzy}